CAVE MICHEL

Privacy Policy

Laatst bijwerkt: 23-11-2021.

De website www.cavemichel.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Wijnkoperij Cave Michel (hierna: Wijnkoperij Cave Michel of “wij”), statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23080834. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Wijnkoperij Cave Michel garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens
Wijnkoperij Cave Michel verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam Wij maken gebruik van uw voor- en achternaam zodat wij u persoonlijker kunnen aanspreken.
E-mailadres Uw e-mailadres gebruiken wij voor bevestigingen, algemene vragen of marketing doeleinde mits u hier concreet toestemming tot heeft gegeven.
Telefoonnummer Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor spoedige vragen.
Adres en woonplaats Wij gebruiken uw adres en woonplaats voor het leveren van het bestelde product.
IP-adres Aan de hand van uw IP-adres kunnen wij u verifiëren dat u geen robot bent.

Wijnkoperij Cave Michel bewaart uw gegevens tot 1 jaar na het akkoord geven van het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u dit niet op prijs stelt dat Wijnkoperij Cave Michel uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit schriftelijk melden bij Wijnkoperij Cave Michel t.a.v. Adresregistratie, Damplein 11, 3319 HC Dordrecht of per e-mail aan info@cavemichel.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt Wijnkoperij Cave Michel niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@cavemichel.nl sturen. U kunt dit ook schriftelijk laten weten via: Damplein 11, 3319 HC Dordrecht. Wijnkoperij Cave Michel voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wijnkoperij Cave Michel of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

 

Gegevensregistratie en -inzicht door derden

De website maakt gebruikt van services van derden zodat de website optimaal werkt. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

  • Hostnet B.V.: De Ruijterkade 6, 1013AA, Amsterdam, www.hostnet.nl.
  • Functie: hosting van de website.
  • Gegevens: alles dat ingevoerd wordt op wachtwoorden na.
  • FISAP Group BV (Webmyday): Daltonstraat 65b, 3316GD Dordrecht, www.webmyday.nl.
  • Functie: analyse en optimalisatie website.
  • Gegevens: alles dat ingevoerd wordt op wachtwoorden na.
  • Alphabet Inc. (Google Analytics): Mountain View, Californië, https://analytics.google.com
  • Functie: analyse websites
  • Gegevens: IP-adres en bezoekersgedrag.

Privacy beleid andere websites
Op www.cavemichel.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze andere organisaties. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@cavemichel.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.